Senior College Tutors 
Prof. CHAN Yuk Keung Kurt Prof. CHEUNG Hok Ming Frederick Prof. FAN  Sin Piu
Prof. FUNG Ming Chiu Prof. IP Wan Yim Prof. KUEH Yak Yeow
Prof. LAI Ming Chiu Prof. LAU Ho Fuk Prof. LAU Kwok Keung
Prof. LAU Kwok Ying Prof. LEE Yun Woon Prof. LEUNG Wai Yin Kenneth
Dr. LUK K. Steven Prof. LUK Yun Tong Thomas Prof. SHEK Tan Lei Daniel
Prof. TAM Siu Mi Maria Prof. TUNG HO Suk Ching Sara Prof. WONG Yiu Kwan
Prof. ZHANG Jian