Dean of Students
Chairman of Students’ Welfare Committee
Period
Name
- 1955
Prof. TCHANG Pi-kai
1955 - 1956
Prof. WANG Shu-lin
1956 - 1957
Mr. WANG Yu-xiu
Director of Students' Welfare
Period
Name
1957 - 1960
Mr. TSENG Te
Dean of Students
Period
Name
1960 - 1962
Prof. CHEN Chao-shung
1962 - 1974
Mr. TAO Chen-yu
1974 - 1975
Dr. SUN Kuo-tung
1975 - 1979
Dr. TAM Yue-him
1979 - 1981
Dr. CHAN Kwong-yu
1981 - 1983
Dr. WONG Yue-chim
1983 - 1985
Mr. HUANG-FU Ho-wang
1985 - 1987
Dr. LEUNG Wing-pun
1987 - 1990
Dr. LEUNG Wai-yin Kenneth
1990 - 1993
Dr. CHU Ka-hou
1993 - 1996
Dr. WONG Wai-leung
1996 - 1998
Prof. SHEK Tan-lei Daniel
1998 - 2000
Prof. CHAN Sun-on Hector
2000 - 2004
Prof. HO Puay-peng
2004 - 2006
Prof. WING Yun-kwok
2006 - 2010
Prof. Tam Siu-mi Maria
2010 - 2014
Prof. WAN Yau-heng Tom
2014 - 2016
Prof. IP Wan-yim
2016 - 2021
Prof. CHONG Tai-leung Terence