Participants in New Asia Young Scholars Scheme 2016/17

Name Major/ Year
Ng Tsz Chung 
IBBAB/3
Lee Him Nok  CHLLN/2
Zhou Qianzi CMBIN/3
Lam Cheuk Hei  GPADN/2
Mao Yusang  STATN/3
Hui Sein Yue Elim 
ANTHN/3
Liang Nicole Zhuoyi LAWSN/3
Cheung Shing Ho  CHLLN/4
Cheung Long Yee Christy ANTHN/2
Chang Chi Shing  IBBAB/3
Tsoi Ngok Ling HISTN/3
Koo Man Chun  HISTN/4